Urnik

Knjige si lahko izposojajo dnevno med 11.00 – 14.30.

Telefonska številka knjižnice je (05) 3664 357.

V knjižnici učenke in učence pričakujeta knjižničarki

Kristina Kovač in Livija Lango.