Slovenska bralna značka in domače branje

Bralna značka od 1. do 9. razreda spodbuja veselje do branja, uspešno učenje, bogati besedni zaklad, razvija domišljijo. Branje kvalitetnih knjig  oblikuje bralce za vse življenje in dviga bralno pismenost.

Oblike motiviranja za branje so različne in učiteljice jih prilagajajo danim možnostim in interesom otrok.


Razredna stopnja – seznami in navodila razrednih učiteljic:

1. razred –  Bralna značka 1.r. 2016-17

2. razred –  Bralna značka 2.r. 2016-17

3. razred – Bralna značka 3.r. 2016-17

4. razred – Bralna značka 4.r. 2016-17

5. razred – po navodilu razredne učiteljice učenci mesečno preberejo eno knjigo in jo na dogovorjeni dan obravnavajo pri pouku.


Predmetna stopnja

Od 6. do 9. razreda poteka bralna značka v dogovoru z učiteljico slovenskega jezika in knjižničarko.


Za uspešno branje vsako leto učenec prejme pohvalo.

Učenci, ki vsa leta šolanja (od 1. do 9. razreda) tekmujejo za bralno značko, postanejo v 9. razredu zlati bralci. Za večletno sodelovanje prejmejo knjižno nagrado in se odpeljejo na izlet.