Pozdravljeni!

Šolska knjižnica je bogato založena z najrazličnejšo literaturo, videokasetami in zgoščenkami za potrebe pouka in podaljšanega bivanja.

Učenci lahko v njej najdejo knjige za domače branje, za prosti čas, gradiva za referate; učitelji pa strokovno literaturo.

Knjige si lahko izposojajo dnevno med 11.00 – 14.30.

Telefonska številka knjižnice je (05) 3664 357.

V knjižnici učenke in učence pričakujeta knjižničarki Kristina Kovač in Livija Lango.

 

UČBENIŠKI SKLAD

Knjižničarki vodita tudi učbeniški sklad. Iz učbeniškega sklada si izposojajo učbenike učenci šole. Učenci se na učbenike naročajo v juniju za prihodnje šolsko leto. Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo.